Tänk på att vara rädd om och väl vårda föreningens egendom. Kostnader för underhåll och
reparationer betalas av alla medlemmar gemensamt.

Felanmälan Hiss

Föreningen har ett garantiavtal med KONE. Det är endast möjligt att felanmäla dit om det är fara för liv och fastighet. Vid tekniskt fel av hissen – kontakta styrelsen.

TEKNISK FÖRVALTNING VIA HABITEK
Felanmälan
Alla felanmälningar ska skickas till Habitek. Felanmälning kan handla om hiss, entré, garantiärende,
ect. Alla felanmälningar skall gå till Habitek som ansvarar för driften av våra fastigheter.
Mån-fre 08-16 (lunchstängt 11-12) 08-645 17 00
Eller mail, felanmalan@habitek.se


Jour
ENBART för fara för liv och fastighet (på eget bevåg)
Mån-fre 16-08 + helger/helgdagar 08-645 17 45
Exempel på jourärende skulle kunna vara vattenläckage.