Vi vill bo i ett säkert hus. Tänk på att testa din brandvarnare ibland och ha gärna en brandsläckare och en brandfilt tillhands därhemma. 

Här kan du läsa om hur du ska handla i olika situationer då brand uppstår, samt vad du själv kan göra för att undvika vissa farliga situationer.

Lämna inte föremål i loftgångar och trapphus som kan blockera en utrymning vid brand.

Vid misstänkt brand eller pågående brott ring alltid 112