Styrelsen består av tre ordinarie ledamöter och en suppleant.

Rebecca Wiijk, styrelseordförande

Carina Edenberg, styrelseledamot

Linus Lindvall, styrelseledamot

Anna Johansson-Pacheco, styrelsesuppleant

Har du frågor eller förslag, skicka e-post till: styrelsen@brfmetronomen.com